Nieuwsbrief no. 5 2015

 

Dank aan de dames van het Dorpshuis.

Na een heerlijke ontmoetingsdag vorige week, die heel gezellig is verlopen, willen wij Marianne Turk bedanken voor het voorgaan in de gebedsdienst. Ook de dames van de bediening bedanken wij voor het vlotte verloop en de prettige sfeer van deze dag.

Mede door jullie en de cabaret groep “de Damzwabbers” hebben vele ouderen van Stompwijk weer een dag beleefd waar wij op terug kunnen kijken.

Klaverjassen en rummikub spelen in Emmaus met KBO Zoeterwoude,

Donderdagmiddag 22 oktober gaat KBO – Stompwijk de leden de KBO – Zoeterwoude weer ontmoeten voor een gezellige spelletje klaverjassen en rummikub spelen in huize Emmaus (wijde zorg).

De deelnemers die deelnemen aan het klaverjassen en rummikub spelen worden verzocht niet voor 13.45 uur de zaal te betreden, voor de goede orde alle KBO – leden zijn welkom om hier aan deel te nemen.

Deze middag begint 14.00 uur, er wordt gespeeld om leuke prijsjes, maar de gezelligheid staat altijd voorop.

Opgaven bij Antoon van Santen 0715804342 of op de Soos dinsdagmiddag.

De uitslagen van de prijswinnaars worden in de nieuwsbrief van november gepubliceerd.

 

Volgende Nieuwsbrief.

In de volgende nieuwsbrief maken wij meer details van de laatste 2 activiteiten van 2015 bekend.

1e Deze vinden plaats op 01 december voor de Soosleden het Sinterklaasfeest met zwarte Pieten.

2e Op donderdag 17 december  vieren wij de kerstviering, deze is toegankelijk voor alle KBO – Leden.

Het belooft weer een feest van bezinning en gezelligheid te worden, zet hem in uw agenda.

Nieuwe voorzitter en secretaris.   

secretaris

Er hebben zich ondanks het benaderen van diverse mensen, nog steeds geen kandidaten aangemeld voor boven genoemde functies.

Jammer, ik heb als secretaris aangegeven voorlopig nog een jaar door te gaan, als mijn gezondheid niet verbeterd moet ik toch taken gaan beëindigen.

Ook als er nog geen vervanging voor mij is, gaat mijn gezin en gezondheid voor.

Mensen als je wat met deze club senioren hebt, meld u aan bij een van de bestuursleden voor nadere informatie over de verwachte werkzaamheden en de wat er van u verwacht wordt.

Voor het notuleren van afdelingsvergaderingen is een notulist aanwezig, dus deze werkzaamheden komen niet voor rekening van de secretaris.

voorzitter

Dit geld natuurlijk ook voor de functie van voorzitter, deze persoon is de vlag van een levendige club mensen die zich voor de vereniging profileert, en contacten onderhoud met collega’s van andere verenigingen in of  buiten Stompwijk.

Dit houd in, enkele vergaderingen bij wonen van de KBO – Zuidholland (Voor en Najaarsvergadering in Berkel).

5 afdelingsvergaderingen voorzitten, de reis en verblijfskosten worden door de vereniging vergoed.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de KBO – Soos,

Sec. Antoon van Santen.